Egzamin maturalny

Informacja o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w czerwcu 2020 r. (w terminie gwnym)

Nowy harmonogram przeprowadzania egzaminu smoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA MATURY 2020

DOSTOSOWANIA NA MATUR 2020

INFORMACJA O MATERIAACH WICZENIOWYCH
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/zbiory-zadan/

MATURA Z INFORMATYKI 2020

PREZENTACJA O MATURZE 2020

DEKLARACJA PRZYSTPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Zachcamy do odwiedzenia stron:
www.oke.waw.pl   www.cke.gov.pl