[Rozmiar: 19959 bajtów]

List do rodziców Erasmus 2020

Regulamin i kryteria wyjazdu Erasmus 2020r.

Nasza szkoła otrzymała grant w wysokości 18 240 Euro na realizację projektu Erasmus + pod tytułem: „Is there a plan(et) B?” we współpracy z dwiema szkołami europejskimi:
1. Bettine-von-Arnim Gesamtschule z Langenfeld, Niemcy (szkoła koordynująca)
2. Istituto DI Istruzione Secondaria Superiore ‘Luigi Bazoli – Marco Polo’, Włochy.
Projekt ma na celu uświadomienie młodym ludziom, jak ważna jest ich codzienna działalność i jak duży mają wpływ na jakość życia, rozwój przyszłych pokoleń, zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska i naszego śladu węglowego w nim. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.09.2020 r. do 31.08.2022 r. Osobami odpowiedzialnymi za projekt Erasmus+ w szkole polskiej są panie Anna Krawczyńska i Anna Kowalów.

W ramach projektu odbędą się 3 spotkania:

  • 1. spotkanie w Polsce (marzec 2021r.)
  • 2. spotkanie we Włoszech (październik/listopad 2021r.)
  • 3. spotkanie w Niemczech (marzec 2022r.)

Uczniowie biorący udział w projekcie będą uczestniczyć w zagranicznych wyjazdach do szkół partnerskich, oraz w wycieczkach/spotkaniach integracyjnych organizowanych w Polsce. Wyjazdy są całkowicie opłacone z pieniędzy z grantu z Unii Europejskiej, więc ich uczestnicy nie ponoszą za nie kosztów.
Uczniów chętnych do wzięcia udziału zapraszamy do przeczytania regulaminu udziału w projekcie Erasmus+ oraz informacji o kryteriach kwalifikacji uczniów. Po konsultacji z rodzicami prosimy o zgłaszanie swojego uczestnictwa do pani Anny Krawczyńskiej lub pani Anny Kowalów.

Informacja o wizycie w dniach od 28 września do 4 października 2018 r. w Gostyninie